مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

علم گرده شناسی

اصطلاح پالينولوژي نخستين بار توسط هايد و ويليامز در سال 1944 پيشنهاد شده است و مركب از دو كلمه يوناني paluno وpale مي باشد پالينولوژي دانش مطالعه اشكال فعلي و فسيل پالينومورف هاست. پالينومورف ها شامل ساختارهاي گياهي و جانوري هستند كه داراي ابعاد ميكروسكوپي اند و مركب از تركيباتي هستند كه به ميزان زيادي در برابر تخريب و فساد مقاومند. از جمله اين مواد، مي توان به اسپوروپولنين دانه هاي گرده و كيتين اشاره كرد. پالينومورف ها شامل اسپورها، دانه هاي گرده، سيست هاي دينوفلاژله ها، آكريتارشها، كيتينوزوآهاو گروههاي ديگر است. در معناي وسيع، پالينومورف ها عبارت از ميكروفسيلهاي با ديواره آلي با اندازه هاي 500-50 ميكرون هستند كه از صخره ها و رسوبات به كمك روشهاي فيزيكي، با غربال خيس واغلب پس از اعمال روشهاي اولتراسونيك و همينطور به وسيله روشهاي شيميايي نظير هضم شيميايي جهت جابجايي بخشهاي غير آلي استخراج مي شوند. به عنوان مثال مي توان از هيدروكلريك اسيد جهت هضم تركيب معدني كربنات و از هيدروفلوريك اسيد جهت هضم تركيب سيليكات استفاده نمود. پس از انجام اين مراحل، نمونه ها بر روي لامهاي ميكروسكوپي قرار داده مي شوند وبا استفاده از ميكروسكوپ نوري يا ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ(SEM) بررسي مي گردند. پس از شناسايي دانه هاي گرده، مي توان آنها را بر روي يك نمودار جهت تفسير ترسيم نمود.

نمودارهاي گرده منابع مفيدي را براي بررسي فعاليت گذشته بشر، تاريخ رويش هاي گياهي و اقليم گذشته فراهم مي نمايند. پالينولوژي يك دانش بين رشته اي بين رشته هاي زمين شناسي، زيست شناسي، به ويژه علوم گياهي، ديرين بوم شناسي، خاك شناسي و… است.

كاربردهاي پالينولوژي

در زمينه هاي زمين شناسي،تعيين همبستگي لايه هاي زمين شناسي، لايه بندي و توالي لايه ها و تعيين سن بستر، بررسي تغييرات اقليمي و ديرين بوم شناسي، باز سازي رويشهاي گذشته زمين و اجتماعات موجودات در يايي و آبهاي شيرين، مطالعه سطح درياچه ها در گذشته، بررسيهاي تاكسونوميكي و تكاملي، مطالعه پراكنش جغرافيايي و توليد فصلي دانه هاي گرده مي باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *