مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

بزرگترین گل

گل بدبو:. بزرگترین گل بطور عامیانه که در حقیقت یک گل ­آذین بزرگ است.

یکی از بزرگترین گل ­آذین ها در میان گیاهان مربوط به گیاه «بد بو» یا «گیاه جسد» با نام علمی   Amorphophallus titanium (Becc.) Becc. ex Arcong. است. این گیاه در جنگل‌های وحشی استوایی سوماترا در کشور اندونزی می‌روید.همانطور که در شکل زیر  نشان داده شده است این گیاه دارای غده زیرزمینی است که می تواند وزن آن تا 75 کیلوگرم باشد. از این غده یک برگ مرکب چند بار شانه ای تولید می­شود که می تواند تا 6 متر بلندی داشته باشد. این برگ 9 تا 24 ماه عمر می کند و در طول عمر خود انرژی لازم برای غده جدید و بزرگتر را تأمین می کند. در فواصل نامنظم چندین ساله ، غده بجای برگ ، گل آذین عظیمی تولید می کند که می تواند بیش از 3 متر ارتفاع و 1.50 متر عرض داشته باشد.

گیاه Amorphallus titanum:

1- شکل کلی گیاه در مرحله گل­دهی که گل آذین بخوبی دیده می­شود؛ 2- مرحله رویشی گیاه (برگ منحصر بفرد)؛ 3- برشی از گل آذین چمچه؛ 4- بزرگنمایی قسمتی از میلچه که گل های نر در بالا و گل های ماده در پایین دیده می­شوند؛ 5- توده­های گرده (پولینی)؛ 6- گیاه در مرحله میوه دهی که با غده زیر زمینی آن قابل مشاهده است؛ п میوه ها؛ К غده (اقتباس ازتختجان، کتاب زندگی گیاهان، جلد 6، شکل269 ، ص479؛ Тахтаджян, 1982).