مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

معرفی رشته مهندسی کشاورزی

معرفی رشته مهندسی کشاورزی – اقتصادکشاورزی – مقطع کارشناسی

برای استفاده بهتر از منابع تولید در کشاورزی و بکارگیری اینگونه منابع برای بدست آوردن محصولات کشاورزی به طور اقتصادی لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علم اقتصاد بتوانند در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولید کشاورزی در کشور منشاء خدمت باشند.

طول دوره تحصیل

براساس آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی به طور متوسط چهارسال و حداکثر طول این دوره طبق آئیین نامه آموزشی مصوب 6 سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی 135  واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی 20 واحد
دروس علوم پایه 18واحد
دروس اصلی 43 واحد
دروس تخصصی 48 واحد
دروس انتخابی 6 احد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مورد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
– به صورت کارشناس متخصص برای کمک در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی در سطوح منطقه ای.
– به عنوان کمک کار در امور آموزشی و تحقیقات کشاورزی
– به عنوان مدیر با مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوص کشاورزی

ضرورت و توانایی

نظر به محدود بودن منابع تولید کشاورزی در کشور، اینگونه منابع باید بطور صحیح به کار گرفته شوند تا حداکثر بهره از آنها حاصل گردد. برای اینکار ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی درسطح منطقه ای دارای کارآیی لازم بوده و برنامه های مزبور را از ابعاد اقتصادی مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته اقتصاد كشاورزي ورودي 82 به بعد

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم 1
1 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي
2 250 فارسی عمومی خير عمومي
3 256 فیزیک عمومی خير پايه
4 257 آزمایشگاه فیزیک عمومی خير پايه
5 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي
6 24105064 گیاهشناسی – 1 خير پايه
7 24180016 شیمی عمومی خير پايه
8 24180038 ریاضیات – 1 خير پايه
ترم 2
9 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي
10 111 تاریخ اسلام خير عمومي
11 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي
12 24106034 زراعت عمومی خير اصلي
13 24180049 ریاضیات – 2 خير پايه  پیش نیاز
14 24183037 اقتصاد خرد – 1 خير تخصصي
15 24183184 کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی خير تخصصي
ترم 3
16 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي
17 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي
18 24105031 دامپروری عمومی خير اصلي
19 24105086 آمار و احتمالات خير پايه
20 24106023 اقتصاد کشاورزی خير اصلي
21 24183082 حسابداری واحدهای کشاورزی خير تخصصي
22 24183151 جامعه شناسی روستایی بله نامشخص
ترم 4
23 24106067 خاکشناسی عمومی خير اصلي
24 24106078 عملیات کشاورزی خير اصلي
25 24180027 آمار و احتمالات – 2 خير تخصصي  پیش نیاز
26 24183048 اقتصاد کلان – 1 خير تخصصي
27 24183059 اقتصاد تولید کشاورزی خير تخصصي  پیش نیاز
28 24183208 روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی خير تخصصي
ترم 5
29 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
30 24181031 باغبانی عمومی خير اصلي
31 24181042 آبیاری واقلیم شناسی کشاورزی خير اصلي
32 24183026 بازاریابی محصولات کشاورزی خير تخصصي  پیش نیاز
33 24183220 تجارت بین الملل محصولات کشاورزی خير تخصصي
ترم 6
34 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي
35 24105053 طرح آزمایشات کشاورزی خير اصلي
36 24181020 اصول ترویج و آموزش کشاورزی خير اصلي  پیش نیاز
37 24183093 اقتصاد ریاضی خير تخصصي  پیش نیاز
38 24183117 سمینار بله اصلي
39 24183139 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی خير تخصصي  پیش نیاز
40 24183195 بیمه محصولات کشاورزی بله اصلي
41 24183231 اقتصاد توسعه کشاورزی خير تخصصي
ترم 7
42 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
43 24181019 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی خير اصلي
44 24183140 اقتصاد سنجی خير تخصصي  پیش نیاز
45 24183242 سیاست کشاورزی خير تخصصي
46 24183253 پروژه خير تخصصي
ترم 8
47 24105042 ماشینهای کشاورزی خير اصلي
48 24106090 مساحی و نقشه برداری خير اصلي
49 24181053 مدیریت آفات وبیماریهای گیاهی خير اصلي
50 24181064 آشنایی با شیوه ها خود اشتغالی خير اصلي
51 24181075 کشاورزی پایدار خير اصلي
52 24183162 اقتصاد کلان -2 بله اصلي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *