مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

تشخیص نوع گیاه

گیاه شناسی گل میخک

این گل در ابتدا توسط گیاه شناس یونانی
تئوفرستوس (Theopharastus)، دیانتوس (Dianthus) نامیده

شد که گل بومی منطقه
خاور نزدیک بوده و حدود 2000 سال قدمت دارد.

برخی از محققین بر این باورند
که نام میخک از کلمه تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است.

 

 

ادامه‌ی خواندن