مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

گرده

گرده گل بعنوان مکمل غذایی

گرده مکمل غذایی مناسبی برای همه مخصوصا ورزشکاران، افرادی که ضعف بدنی دارند. گرده یک آنتی اکسیدان قوی است که با اثرات سمی رادیکالهای آزاد مقابله کرده و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

گرده گل بعنوان ابر غذا

     گرده مکمل غذایی مناسبی برای همه مخصوصا ورزشکاران، گیاهخواران، افرادی که ضعف بدنی  دارند.  گرده یک آنتی اکسیدان قوی است که با اثرات سمی رادیکالهای آزاد مقابله کرده و سبب تقویت  سیستم  ایمنی بدن می شود.

گرده-Pollen

اولین گیاه شناسی پارسی

غالباً گرده را با عنوان «تنها غذاي كامل» نام نهاده‌اند. اين گونه نقل شده است كه كار برجسته و اجرائي ورزشكاران به خاطر  خوردن گرده و تغذيه از اين غذاي معجزه آسا مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ادامه‌ی خواندن