مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

بلوط

نام های بلوط در زبان های مختلف

در حدود 600 گونه در منابع از آن ذکر شده است. در فهرست ذکر شده از سایت مربوط به باغ گیاهشناسی کیو – انگلستان تعداد 4564 مورد برای بلوط ذکر شده که بسیاری از آنها مربوط به نام های مشترک و تقسیمات رده بندی آن یا گونه های هیبرید است. با توجه به اهمیت این گیاه به نام آن در زبان های مختلف می پردازیم:

Quercus brantii Lindl.
SYNONYM(S) :  Quercus baneica Djav.-Khoie, Quercus globularis Djav.-Khoie, Quercus oophora Kotschy, Quercus persica Jaub. & Spach, Quercus saii Djav.-Khoie, Quercus squamulosa Djav.-Khoie
CZECH :  Dub perský.
TURKISH :  İran palamut meşesi.

Quercus spp.
AFRIKAANS : eik, akkerboom; oak
ARABIC :     ‏(الاسم) بلوط, سنديان
BULGARIAN :   Дъб Dab
CHINESE :  栎  Li,  橡树 Xiang shu, 橡木 Xiang mu, 橡樹, 橡木 (Taiwan, Hong Kong), 櫟  Li (Taiwan).
CZECH : Dub
DANISH : Eg

ادامه‌ی خواندن

بلوط یکی از گیاهان بسار مهم برای مردمان مختلف کره زمین می باشد و از دیر باز در ادیان مختلف به تقدس آن اشاره شده است. در ایران نیز این گیاه توسط اهالی منطقه همیشه مورد احترام بوده و می باشد.
امروزه به علت مشکلات فراوان زیست محیطی این گیاه در معرض خطر می باشد.
علاوه بر آتش سوزی های عمده یکی از مشکلات عمده بلوط غرب وجود آفات می باشد که به نظر میرسد آفت های که میوه بلوط را مورد حمله قرار می دهند، در منطقه خیلی زیاد شده است بطوریکه میوه های بلوط سالم کم شمار شده اند.