مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

سیستماتیک گیاهی

طبقه بندی گیاهی

نامگذاری علمی گیاهان :

نامگذاری علمی گیاهان تا قبل از زمان لینه بطور نا صحیح صورت می گرفت مثلا تورنفورت Tournefort گیاهان را با چند کلمۀ  لاتین که مشخصات کلی آن ها را نشان می داد نامگذاری می کرد.

لینه عالم سوئدی اولین دانشمندی است که قواعد صحیح برای نامگذاری گیاهان  وضع نمود، گیاهان را با دو کلمه ی لاتین که یکی معرف جنس و دیگری معرف گونه آن است نامگذاری نمود.

مانند خرما :Phonix  dactilifera ، بنفشه :  Viola odorata و غیره.  از این دو کلمه، واژۀ  اول که متعلق به جنس است بیشتر از روی مشخصات اعضای گیاهان مانند : ساقه، برگ، گل آذین، جام گل، نافه گل، زمان گل دادن، محل رویش،  منشا جغرافیائی، صفات طبی  و یا خوراکی و گاهی نیز بنام اشخاص و غیره نامگذاری می شد و امروزه نیز بهمین  صورت عمل می شود. به عنوان مثال نامگذاری گیاهانی را که کلمۀ گونه آن ها  با توجه به اختصاصات اعضاء  مختلف و یا منشا جغرافیائی انتخاب شده است، یاد اور می شویم :

Clematis erecta:                                         منظور نوع گیاهی است که ساقه راست دارد

Vinum tenuifolium :                       منظور کتانی است که برگهای کوچک یا نازکی دارد

Ornitnegalum umbellatun:                         منظور گیاهی است که گل اذین چتری دارد

Colchicum automanal :                        منظور سور نجانی است که در پائیز گل می دهد

Digitalis purpurea :                          منظور گل انگشتانه ای است که جام ارغوانی دارد

Salix triandra:                                                      منظور بیدی است که سه پرچم دارد

Salvia pratensis :                                   منظور مریم گلی است که در دشت ها می روید

Lucopus ouropaeus :                                    منظور گیاهی است که در اروپا می روید

Allium sativum :                                  منظور پیازی است که به مصرف تغذیه می رسد

Verbena officinalis :                              منظور شاه پسندی است که مصرف طبی دارد

از دو کلمه ای که معرف هر گیاه است اولین حرف کلمه اول که معرف جنس است همیشه با حرف بزرگ نوشته می شود. تا قبل از تصمیم کنگره گیاهی ( وین1952 ) اولین حرف کلمه گونه اگر معرف شخص یا منشا جغرافیائی گیاهی بود با حرف بزرگ نوشته می شد. ولی از سال (1952) کنگره گیاه شناسی دنیا بکار بردن حرف بزرگ را برای گونه اختیاری اعلام کرد. در نامگذاری همیشه نام اولین کسی که اولین بار ان گیاه را صحیح شرح داده است بعد از کلمه گونه بطور اختصار اورده می شود مانند گیاهان زیر :

Malva sylvestris  L. –Aboutilon glandulosa Desf ._Tilia rubca Dc.

که در انها : L.  و deaf و dc. به ترتیب حروف اختصاری نام سه دانشمند گیاهشناس به نام های :Linne.،Desfolitaines و De candoile  می باشد.

اگر بعد ازاسم جنس حرف sp گذاشته شود مثلا  :    .Malva Sp یعنی گونه فعلا مشخص نبست.  ولی اگر Spp.   گذاشته شود یعنی دو گونه با هم مشابه اند.  در مواردی که بعد از کلمه ی گونه نام دو مو لف به صورتی اورده می شود که اولی در داخل پرانتز و دومی خارج ان جای دارد علل مختلفی دارد که در هر حال اشتباه در نامگذاری را می رساند. در اینجا نام دانشمندی که به غلط  نامگذاری کرده است در داخل پرانتز اورده می شود.

دو رگه ها (hybrids) که از آمیزش دو گونه متفاوت بوجود می آیند معمولا با علامت ضربدر و ذکر دو گونه ی مولد ان ها نمایش داده می شوند. مانند دو رگه ی ثعلب :Orchis بنام O.latifolia *O. purpurea  که دو گونه مولد ان مشخص میباشد .

تیره های گیاهی معمولا از روی یکی از جنس های مهم ان ها که صفات مشخص تر یا گونه های گیاهی فراوانتر و غیره دارند، انتخاب می شود.  تیره های گیاهی عموما بهceae  ختم میشوند مانند :تیره ی آلاله (Rananculaceae)، تیره ی روناس (Rubiaceae)، تیره سوسن (Liliaceae)، گلسرخ (Rosaceac) و غیره به استثنا معدودی از ان ها مانند :تیره ی چتری (Umbelliferae) و تیره ی نخود (Leguminoseae ) و تیره ی کاج (Coniferae) و شب بو (Craciferae) که به همان وضع نامگذاری قبلی باقی مانده اند. تیره های فرعی که از تقسیمات تیره اند به (oideae )و راسته ها به (ales ) ختم می شوند، مانند راسته های گلسرخ (Rosales )، روناس (Rubiales ) و غیره.  تقسیمات دیگر رده بندی مانند رده ، شاخه، و غیره از نظر فوق تابع قوانین چندان دقیقی نیست.

روش های مختلف رده بندی:

رده بندی های مختلفی که از زمان قدیم تا حا ل از گیاهان  بعمل آمده است، صرفنظر از ابتدائی ترین آن ها که بیشتر جنبه تاریخی دارد می توان  به سه حالت زیر اشاره کرد:

1- رده بندی مصنوعی                                        (Artificial  Classification )

2- رده بندی طبیعی                                               (Natural  Classification )

3- رده بندی فیلوژنیک                                (Phyllogenetieal Classification )

1- رده بندی مصنوعی :

این اولین رده بندی صحیحی است که توسط لینه تهیه گردید. این دانشمند پایه رده بندی خود را بر روی مشخصات پرچم و دستگاه تناسلی بنا نهاد.

2- رده بندی طبیعی :

در این رده بندی که شباهت گیاهان و روابط  آن ها با هم مورد توجه قرار می گیرد. گونه های مشابه در یک جنس و جنس هائی که دارای صفات مشترک کافی می باشند در یک تیره، و تیره های دارای صفات مشابه در یک راسته جای می گیرند. به همین نحو از مجموعه راسته های مشابه یک رده، و از اجتماع رده ها یک شاخه  بوجود می اید.

در رده بندی طبیعی دو گونه شقایق (Papaver  rhoeas) وخشخاش (P. somniferum) به جنس (Papaver) مربوط می باشند ودر تیره ی خشخاش (Papaveraceae ) جای دارند. این تیره که شامل جنس های دیگر غیر از (Papaver)است با چند تیره ی دیگر در راسته (Parietals)، و راسته ی مذکور در رده فرعی  جدا گلبرگ ها، و جدا گلبرگ ها در رده دو لپه ای ها، و در این  رده در شاخه فرعی نهاندانگان که از تقسیمات اولیه گیاهان گلدار است جای دارند. از دانشمندان بسیار معروف رده بندی طبیعی برنارد دوژوسیو گیاه شناس فرانسوی است که مطا لعات دقیقی در این زمینه دارد .

3- رده بندی فیلو ژنتیکی :

این نوع رده بندی از روی قرابت و خویشاوندی است، و عبارت است از مطالعه گیاهان از دوره های قدیم تا حال . لذا در این رده بندی قرابت و خویشاوندی گیاهان و تکامل ان ها مورد توجه  کامل است.

رده بندی ای که امروزه متداول است مختلف بوده و دو سیستم آن بنام روش انگلر (Engler) و  وتشتین(Wetshtein ) متداولتر بوده  و در این جزوه از ان پیروی شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *